PROJEKTY UNIJNE

DOTACJE NA INNOWACJE

WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO B2B ZARZĄDZAJĄCEGO PROCESAMI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "HEILIŃSKI" Sławomir Heiliński


Wartość projektu: 370.578,14 PLN


Udział Unii Europejskiej: 170.338,40 PLN


Okres realizacji: 01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Rożnowo, dnia 14.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2014


na modernizację systemu IT dla Firmy P.P.U.H. Heiliński w ramach projektu

„Wdrożenie systemu informatycznego B2B zarządzającego procesami realizacji zamówień”,

nr UDA-POIG.08.02.00-30-037/14-00


Rożnowo, dnia 14.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2014


na implementację i wdrożenie systemu B2B zarządzającego procesami realizacji zamówień dla Firmy P.P.U.H. Heiliński w ramach projektu

„Wdrożenie systemu informatycznego B2B zarządzającego procesami realizacji zamówień”, nr UDA-POIG.08.02.00-30-037/14-00